Wywóz śmieci


Na tej stronie znajdziesz niezbędne informacje totyczące selektywnej segregacji odpadów jak i harmonogram ich wywozu.



Harmonogram usług wywozu odpadów komunalnych na styczeń - marzec 2021r.


Zasady segregacji odpadów.

Informacja na temat PSZOK.