Sołtysi


Na tej stronie zobaczysz byłych włodarzy sołectwa oraz poznasz lata ich urzędowania.

Jadwiga Piwowar (2014-obecnie)
Leszek Laskowski (2010-2014)
Jadwiga Piwowar (2006-2010)
Janina Peplińska (1982-2006)
Władysław Krzemiński (1974-1982)
Stanisław Soska (1970-1974)