Samorząd wsi (Kadencja 2019-2023)


Samorząd wsi

Sołtys 
Jadwiga Piwowar 

Zastępca sołtysa 
Jan Wieczorek 

Rada sołecka: 
Danuta Boroś 
Arkadiusz Kiciński
Renata Krych
Ewa Wieczorek

Komisja rewizyjna:
Janusz Bednarz
Agata Kicińska
Grażyna Krzemińska

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019r.
117 (źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Stawie)