Template 'tmp/gallery.html' not found.Template 'tmp/gallery.html' not found. Sołectwo Laski - Serwis Informacyjny Sołectwa

Opłata za posiadanie psa 2018 r.

Opłata za posiadanie psa w 2018r. wynosi 10 zł. Należy ją uiścić do 31 marca br. Posiadający gospodarstwo rolne płacą podatek od trzeciego i kolejnego psa, natomiast pozostali mieszkańcy płacą za każdego psa. Zwolnione z opłaty są osoby z I grupą inwalidzką oraz osoby, które ukończyły 65 rok życia prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe.