Powtórki leków | NZOZ Novamed | Informacja

Poniżej przedstawiamy numery telefonów oraz adres e-mail pod który można zamawiać powtórki leków.

Przygotowaliśmy także dla Państwa druki do wypisywania zamówień leków. Druki do pobrania poniżej.

tel. (+48) 55 271 5160

kom. (+48) 505 197 082

kom. (+48)  667 166 460

E-mail: novamed@vp.pl

Druki do wypisywania powtórek leków. 

Opłatki Wigilijne 2020 | Organista

W tym roku, z powodu pandemii poświęcone opłatki na bożonarodzeniowy stół będzie można nabywać w naszym kościele codziennie przed i po Mszy Świętej w kruchcie przy wejściu na chór.
Na specjalne życzenie mogę również dostarczyć opłatek chorym i wszystkim osobom, które nie wychodzą z domu.


Organista tel. 502-424-254

CWŻ | Covid-19 | Wprowadzamy działania prewencyjne w funkcjonowaniu obsługi Klienta

Szanowni Państwo,

Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. informuje, że w związku z gwałtownym wzrostem ilości zakażeń COVID – 19 na terenie całego kraju Zarząd Spółki w trosce o naszych Klientów i pracowników, podjął decyzję o zintensyfikowaniu działań prewencyjnych związanych z trwającą epidemią.

Ze względów bezpieczeństwa oraz w związku z zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi konieczności zwiększenia m.in. dystansu społecznego a także zaleceniami wykonywania pracy zdalnej, od dnia 3 listopada 2020 roku do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa klienta we wszystkich naszych zakładach.

Dotyczy to zarówno administracji  w Nowym Dworze Gdańskim  przy ul. Warszawskiej 28A, działalności kasy w ZE Nowy Staw,  jak też i wszystkich pozostałych Zakładów Eksploatacji Spółki oraz Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie. Prosimy o wyrozumiałość i korzystanie z drogi mailowej, telefonicznej oraz pośrednictwa poczty. Jednocześnie informujemy, że pracujemy w trybie wewnętrznym. Zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów część naszych pracowników w najbliższym czasie będzie pracować w trybie pracy zdalnej.

W budynku przy ul. Warszawskiej 28A w Nowym Dworze Gdańskim zostało uruchomione stanowisko Dziennika Podawczego, umożliwiającego pozostawienie pism, wniosków i dokumentów jednak prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych i korzystanie z tej możliwości w wyjątkowych sytuacjach.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega dotychczasowy tryb pracy inkasentów :

  1. Na podstawie podania telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem E-BOK stanu rzeczywistego zużycia wody na wodomierzu Spółka wystawi fakturę, którą doręczy za pośrednictwem poczty lub naszych inkasentów bez konieczności osobistych wizyt w domu Klienta.
  2. Faktury wystawiane przez inkasentów są  dostarczane Klientom wyłącznie przy  możliwości zachowania dystansu społecznego oraz należytych środków ochrony indywidualnej.
  3. Do odwołania wstrzymany zostaje pobór płatności przez inkasentów – zarówno gotówkowych jak i przy pomocy terminali płatniczych.
  4. W pozostałych przypadkach tj. braku możliwości dokonania odczytu rzeczywistego przy zachowaniu dystansu społecznego lub w przypadku odbywania kwarantann faktury wystawiane będą w oparciu o tzw. średnie zużycia w analogicznym okresie.

Do odwołania zostają również wstrzymane wymiany wodomierzy wymagające wejścia bezpośrednio do domu Klienta.  Wodomierze nadal będą wymieniane w przypadku zlokalizowania ich w studniach bądź pomieszczeniach gospodarczych niewymagających wejścia do domu Klienta.

Zapraszamy do kontaktu pod następującymi numerami telefonów i adresami poczty e-mail:

Sekretariat – tel. (55) 246–02–70, email: sekretariat@cwz.pomorskie.pl

Biuro Obsługi Klienta – tel. (55) 246–26–84, email: bok@cwz.pomorskie.pl

Dział techniczny – tel. (55) 246–02–70 wew. 16, email: techniczny@cwz.pomorskie.pl

Pozostałe numery telefonów i adresy poczty email znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Za wszelkie niedogodności związane z wprowadzonymi ograniczeniami serdecznie Państwa przepraszamy, jednocześnie licząc na zrozumienie.

CWŻ | Płukanie sieci wodociągowej na terenie Gmin: Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 02.11.2020 roku do 20.12.2020 roku przystąpił do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.

W dniach od 07.11.2020 r. do 01.12.2020 r. płukanie sieci będzie przeprowadzane na terenie gmin: Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo oraz Ostaszewo. Szczegółowy harmonogram prowadzonych prac znajdą Państwo w tabelce umieszczonej pod tekstem.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.

Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody. Proces Okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru.

Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 4:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. W części miejscowości w ciągu dnia, w godzinach od 8:00 do 14:00, prowadzone będzie również płukanie sieci przy użyciu hydrantów przeciwpożarowych.

Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu.

Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać :

ZE Nowy Staw: (55) 273-22-47
ZE Nowy Dwór Gdański: (55) 247-21-18

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci serdecznie przepraszamy.


HARMONOGRAM

płukania sieci wodociągowej CWŻ na terenie gmin:

Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo

 

Lp           Data      Miejscowość

1.            07.11.2020          Michałowo

2.            08.11.2020          Michałowo – Lubstowo

3.            09.11.2020          Lubstowo – Solnica

4.            10.11.2020          Jazowo

5.            11.11.2020          Marzęcino

6.            12.11.2020          Solnica – Nowy Dwór /TUGA/

7.            13.11.2020          Rychnowy – Nowy Dwór – Orłowo

8.            14.11.2020          Półmieście

9.            15.11.2020          Lipinka

10           16.11.2020          Świerki

11           17.11.2020          Świerki – Nowy Staw CPN

12           18.11.2020          Nowy Staw – CPN Brzózki

13           19.11.2020          Lipinka – Lubstowo

14           20.11.2020          Myszewo – Rychnowy

15           21.11.2020          Nowy Staw Internat

16           22.11.2020          Brzózki – Orłowo

17           23.11.2020          Orłowo – Nowy Dwór /Tuga/

18           24.11.2020          Nowy Dwór – Rybina

19           25 – 26.11.20     Rybina – Stegna – Przemysław

20           27.11.2020          1 – Rybina – Stegna – Przemysław, 2- Orłowo – Stare Babki

21           28.11.2020          1 – Przemysław – Wiśniówka, 2- Stegna – Sztutowo

22           29.11.2020          1 -Kąty Rybackie, 2 – Przemysław – Dworek – Stare Pole

23           30.11.2020          Orłowo – Dworek – Przemysław,N. Dwór – Rychnowy

24           31.11.20               Lubieszewo – Ostaszewo

25           01.12.2020          Teren działania CWŻ (płukanie sieci hydrantami p/poż)

CWŻ | 22.10.2020 – Prace na Stacji Uzdatniania Wody

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie nocą 22.10.2020 r. (ze środy na  czwartek) od godz. 1:00 do godz. 4:00 zostanie wstrzymana dostawa wody na terenie całej sieci Centralnego Wodociągu Żuławskiego. 

Zastrzegamy, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności przerwa może ulec wydłużeniu.

Po zakończeniu prac mogą wystąpić okresowe spadki ciśnienia oraz  pogorszenie parametrów wody. Pomimo tego woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych odbiorców.

CWŻ | KOMUNIKAT

Przypominamy, iż zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 września 2018 roku o numerze GD.RET.070/142/D2/2018.KC od dnia 9.10.2020 roku do dnia 8.10.2021 roku taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla obszaru działania Centralnego Wodociągu żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym dworze Gdańskim wynosi

5,17 zł./m3 netto plus podatek VAT w wysokości 8%, to jest 5,58 zł./m3 brutto.

CWŻ | Przełączenie kolektora DN 600 w SUW Ząbrowo w nocy z 10.09.2020 r. na 11.09.2020 r. (czwartek/piątek) w godzinach od 00.00 do 04.00 - przerwa w dostawie wody w całej sieci wodociągowej

Centralny Wodociąg Żuławski  sp. z o.o. w Nowym  Dworze  Gdańskim  informuje swoich Odbiorców,  że w związku z przełączeniem kolektora DN 600 w SUW Ząbrowo w nocy z 10.09.2020 r. na  11.09.2020 r. (czwartek/piątek) w godzinach od 00.00 do 04.00  nastąpi przerwa w  dostawie wody  na całym terenie obsługiwanym przez naszą spółkę (za wyjątkiem gmin Sztutowo i Stegna – do linii rzeki Szkarpawa).

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie parametrów jakościowych wody na całym terenie obsługiwanym przez naszą spółkę. Pomimo tego woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy  naszych Odbiorców jednakże działania te są konieczne w celu przeprowadzenia niezbędnych  prac.

CWŻ | Awaria rurociągu na ujęciu wody SUW Ząbrowo - obniżenie ciśnienia w całej sieci wodociągowej

Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje swoich odbiorców, że w związku z awarią rurociągu na ujęciu wody SUW Ząbrowo doszło do obniżenia ciśnienia wody na całym obszarze działalności naszej spółki. Prace przy usuwaniu awarii mogą potrwać do późnych godzin wieczornych w dniu dzisiejszym (08.09.2020 r.). Jednocześnie zastrzegamy, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności czas obniżenia ciśnienia może ulec wydłużeniu.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych Odbiorców.