CWŻ | Przebudowa rurociągu tłocznego - obniżenie ciśnienia w całej sieci wodociągowej 29.06.2020r. w godzinach 8:00 - 16:00


Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje swoich odbiorców, że dnia 29.06.2020 r. od godziny 8:00 do 16:00 w związku z przebudową rurociągu tłocznego  600 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie, wystąpi obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej na całym terenie działalności naszej spółki.

Jednocześnie zastrzegamy, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności czas obniżenia ciśnienia może ulec wydłużeniu.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie parametrów jakościowych wody, jednak pomimo tego woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych odbiorców, jednakże działania te są niezbędne w procesie uruchamiania nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Urząd Statystyczny w Gdańsku | Rolne badania statystyczne

Urząd Statystyczny w Gdańsku - Rolne badania statystyczne

W terminie od 8 czerwca do 6 lipca 2020 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażoweRozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.

Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach.

W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne będzie wejście pracownika na teren działki, na odległość około 30 m od granicy.

Rozpoznanie upraw na podstawie zobrazowań satelitarnych (pozyskanych z Centrum Badań Kosmicznych PAN) i porównanie ich z opisem wykonanym w terenie przez pracowników Urzędu Statystycznego, jest niezbędne dla właściwej interpretacji danych satelitarnych w celu określenia powierzchni wybranych upraw.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest pani Alicja Smoleń, tel. komórkowy 695 254 089, e-mail A.Smolen@stat.gov.pl.

CWŻ | Łagodzimy restrykcje związane z epidemią.


W związku ze znoszeniem przez władze państwowe kolejnych restrykcji wprowadzonych w związku ze stanem epidemii Centralny Wodociąg Żuławski informuje swoich klientów o stopniowym powrocie do standardów obsługi sprzed wybuchu epidemii COVID – 19.

  • Zmianie ulega dotychczasowy tryb pracy inkasentów. Zostali oni wyposażeni w środki ochrony bezpośredniej (przyłbice, maski, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) i stopniowo powracać będą do prowadzenia odczytów rzeczywistych wodomierzy oraz poboru gotówki (dotyczy to inkasentów, którzy wyrazili na to zgodę). Jeżeli jednak nie chcą Państwo, aby inkasent osobiście sprawdził stan licznika, możecie poprosić go aby poczekał na zewnątrz budynku i samodzielnie sprawdzić zużycie wody podając wynik odczytu inkasentowi,
  • Powracamy również do osobistej obsługi naszych klientów – zarówno w siedzibie CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim, jak też i w pozostałych zakładach naszej spółki – przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz odpowiedniego dystansu.  Kasa w Nowym Stawie pozostaje nadal nieczynna.  Obsługa klienta będzie odbywała się w reżimie sanitarnym  – przy specjalnym biurku wyposażonym w przegrodę z pleksi ustawionym za drzwiami wejściowymi,
  • Informujemy również, że powracamy do prowadzenia wymiany wodomierzy u klientów oraz do montażu elektronicznych nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy, a także prowadzenia usług i przyjmowania zleceń budowy przyłączy.
  • Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy także, że istnieje możliwość bezpiecznego opłacania faktur za wodę i ścieki przez internet. Po założeniu konta w systemie EBOK istnieje również możliwość rozliczania pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków samodzielnie, podając stan wskazań na wodomierzu i wpisując indywidualny numer ID. Rozliczenie w formie faktury VAT będzie dostarczane na wskazany przez Państwa adres mailowy.

O kolejnych zmianach w sposobie obsługi klienta będziemy Państwa informować na bieżąco. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Numery telefonów oraz adresy email mogą Państwo znaleźć w zakładce Kontakt.

CWŻ | Możliwa przerwa w dostawie wody – 28.05.2020

Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje swoich odbiorców, że dnia 28.05.2020 r. (czwartek) w godzinach 10:00 – 12:00 w związku z przełączaniem zasilania elektrycznego nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie może  wystąpić czasowa przerwa w dostawie wody  oraz  pogorszenie jakości wody dostarczanej do naszych Klientów na całym terenie działalności naszej spółki.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

Jednocześnie podkreślamy, że pomimo możliwego pogorszenia jakości woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody naszych odbiorców przepraszamy.

NZOZ Novamed | Informacja

Poniżej przedstawiamy numery telefonów oraz adres e-mail pod który można zamawiać powtórki leków.

Przygotowaliśmy także dla Państwa druki do wypisywania zamówień leków. Druki do pobrania poniżej.

tel. (+48) 55 271 5160

kom. (+48) 505 197 082

kom. (+48)  667 166 400

E-mail: novamed@vp.pl

Druki do wypisywania powtórek leków. 

Pozyskanie dotacji na usuwanie odpadów rolnych.

Urząd Miejski w Nowym Stawie pozyskał dotację na pokrycie kosztów usuwania odpadów z działalności rolniczej na terenie gminy. Dzięki pozyskanym środkom rolnicy będą mogli oddać do utylizacji lub recyklingu między innymi folie, sznurki, czy opakowania po nawozach. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w piątek (15 maja) i potrwa do końca listopada br.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

KOMUNIKAT | Prosimy o dbanie o środowisko.

Apelujemy o nie wyrzucanie odpadów komunalnych do pobliskich rowów. Na odpady mamy przeznaczone śmietniki umiejscowione na końcu wsi przy dawnej bazie SKR. Prosimy również o nie wypalanie traw ponieważ szkodzimy środowisku naturalnemu poprzez niszczenie flory i fauny a także zanieczyszczamy powietrze którym oddychamy. Dziękujemy za zrozumienie.