Płukanie sieci wodociągowej (Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo, Lichnowy, Stare Pole, Gmina Malbork) | CWŻ

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 06.04.2021 roku do 30.04.2021 roku przystępuje do płukania sieci wodociągowej na terenie gmiNowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo, Lichnowy, Stare Pole oraz Gminy Malbork.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.

Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody. Proces okresowego płukania (czyszczenia) sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru.

Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 4:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia.

Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu. Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych.

Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać pod numerami telefonów:

ZE Nowy Staw: (55) 273 – 22 – 47,  e- mail: sekretariatnwst@cwz.pomorskie.pl

ZE Nowy Dwór Gdański: (55) 247 – 21 – 18,  e-mail: zaklad.ndg@cwz.pomorskie.pl

lub kontakt z pracownikami Biura Obsługi Klienta. 

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci serdecznie przepraszamy.

Harmonogram wywozu śmieci na miesiąc kwiecień-czerwiec 2021r.

Ukazał się nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Harmonogram umieszczony jest w zakładce "więcej/wywóz śmieci".

UWAGA! Dnia 21.05.2021 roku nastąpi odbiór materiałów gabarytowych takich jak: sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - w ilości do 4 sztuk na nieruchomość. Odpady prosimy wystawić od godziny 6:00 w dniu odbioru przy pojemnikach zbiorczych.

Możliwe zakłócenia w dostawie wody (25/26.01.2021 r.) | CWŻ

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. informuje odbiorców, że w związku z pracami prowadzonymi na Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie , w nocy z 25 na 26.01.2021 r. od godziny 23°° do 5°° mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody.

W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. Podkreślamy jednak, że woda dostarczana naszym Klientom jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

Nowy cennik usług pozataryfowych | CWŻ

Szanowni Klienci,

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. informuje Klientów, iż z dniem 05.01.2021 r. został wprowadzony nowy cennik usług pozataryfowych. Cennik wraz z obowiązującym drukiem zlecenia dostępny jest w zakładce Klienci i mieszkańcy / Cenniki i taryfy.
Przed zleceniem Przedsiębiorstwu wybranej usługi lub roboty budowlanej, prosimy o dokładnie zapoznanie się z treścią cennika, ogólnymi warunkami świadczenia usług jak również formularzem zlecenia. W przypadku chęci skorzystania z usługi wypełniony formularz zlecenia złożyć należy do odpowiedniego Zakładu Eksploatacji.

Przed złożeniem zlecenia prosimy o wcześniejsze uzgodnienie możliwości realizacji usługi/roboty w poszczególnych zakładach.

 

Zakłady Eksploatacji gdzie można uzgodnić i zlecić wybraną usługę: 

Dla Gminy Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Stegna:

Zakład Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 4
82-100 Nowy Dwór Gdański
Tel: (55) 247-21-18
Email: zaklad.ndg@cwz.pomorskie.pl

Dla Gminy Nowy Staw, Malbork, Lichnowy, Ostaszewo:

Zakład Eksploatacji w Nowym Stawie
ul. Sportowa 1
82-230 Nowy Staw
Tel: (55) 273-22-47
Email: sekretariatnwst@cwz.pomorskie.pl

Dla Gminy Stare Pole i Gronowo Elbląskie:

Zakład Produkcji Wody W Ząbrowie
Ząbrowo 43
82-220 Stare Pole
Tel: (55) 271 35 40
Email: sekretariat.zpw@cwz.pomorskie.pl

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą.

CWŻ | Płukanie sieci wodociągowej hydrantami przeciwpożarowymi (Nowy Staw, Laski, Tralewo, Kościeleczki)

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, kontynuuje płukanie sieci wodociągowej hydrantami przeciwpożarowymi.

W dniach 4,5 i 7 stycznia 2021 roku płukanie sieci będzie przeprowadzane na terenie następujących miejscowości: Nowy Staw, Laski, Tralewo oraz Kościeleczki.  Skutki płukania mogą odczuć również mieszkańcy ościennych miejscowości.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.

Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody. Proces Okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności.

Płukanie będzie odbywać się w ciągu dnia, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu.

Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać:

ZE Nowy Staw: (55) 273 – 22 – 47

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci serdecznie przepraszamy.