Zebranie wiejskie - 23.09.2015 r.

W środę (23.09.2015 r.) o godz. 18.30 u Sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie wskazania przedsięwzięć przewidzianych do realizacji z funduszu sołeckiego na 2016 r. oraz propozycji i wniosków budżetowych, które powinny być ujęte w budżecie miasta i gminy na 2016 r.