"W Wielką Sobotę, święcenie pokarmów wielkanocnych odbędzie się na zewnątrz kościoła przy krzyżu misyjnym o godz. 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12.30 i 13.00. Błogosławieństwa pokarmów można dokonać także w domu przed śniadaniem wielkanocnym odmawiając modlitwę Ojcze nasz i błogosławiąc stół znakiem krzyża."