Dnia 28.05.2017 r. mieszkańcy Lasek spotkali się jak co roku przy wiejskim Krzyżu na Nabożeństwie Majowym.