Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spis.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.
Komunikat opublikowany na prośbę USC w Nowym Stawie.