Ukazał się nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Harmonogram umieszczony jest w zakładce "więcej/wywóz śmieci".