Ukazał się nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Harmonogram umieszczony jest w zakładce "więcej/wywóz śmieci".

UWAGA! Dnia 21.05.2021 roku nastąpi odbiór materiałów gabarytowych takich jak: sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - w ilości do 4 sztuk na nieruchomość. Odpady prosimy wystawić od godziny 6:00 w dniu odbioru przy pojemnikach zbiorczych.