Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 02.11.2020 roku do 20.12.2020 roku przystąpił do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.

W dniach od 07.11.2020 r. do 01.12.2020 r. płukanie sieci będzie przeprowadzane na terenie gmin: Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo oraz Ostaszewo. Szczegółowy harmonogram prowadzonych prac znajdą Państwo w tabelce umieszczonej pod tekstem.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.

Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody. Proces Okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru.

Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 4:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. W części miejscowości w ciągu dnia, w godzinach od 8:00 do 14:00, prowadzone będzie również płukanie sieci przy użyciu hydrantów przeciwpożarowych.

Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu.

Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać :

ZE Nowy Staw: (55) 273-22-47
ZE Nowy Dwór Gdański: (55) 247-21-18

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci serdecznie przepraszamy.


HARMONOGRAM

płukania sieci wodociągowej CWŻ na terenie gmin:

Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo

 

Lp           Data      Miejscowość

1.            07.11.2020          Michałowo

2.            08.11.2020          Michałowo – Lubstowo

3.            09.11.2020          Lubstowo – Solnica

4.            10.11.2020          Jazowo

5.            11.11.2020          Marzęcino

6.            12.11.2020          Solnica – Nowy Dwór /TUGA/

7.            13.11.2020          Rychnowy – Nowy Dwór – Orłowo

8.            14.11.2020          Półmieście

9.            15.11.2020          Lipinka

10           16.11.2020          Świerki

11           17.11.2020          Świerki – Nowy Staw CPN

12           18.11.2020          Nowy Staw – CPN Brzózki

13           19.11.2020          Lipinka – Lubstowo

14           20.11.2020          Myszewo – Rychnowy

15           21.11.2020          Nowy Staw Internat

16           22.11.2020          Brzózki – Orłowo

17           23.11.2020          Orłowo – Nowy Dwór /Tuga/

18           24.11.2020          Nowy Dwór – Rybina

19           25 – 26.11.20     Rybina – Stegna – Przemysław

20           27.11.2020          1 – Rybina – Stegna – Przemysław, 2- Orłowo – Stare Babki

21           28.11.2020          1 – Przemysław – Wiśniówka, 2- Stegna – Sztutowo

22           29.11.2020          1 -Kąty Rybackie, 2 – Przemysław – Dworek – Stare Pole

23           30.11.2020          Orłowo – Dworek – Przemysław,N. Dwór – Rychnowy

24           31.11.20               Lubieszewo – Ostaszewo

25           01.12.2020          Teren działania CWŻ (płukanie sieci hydrantami p/poż)