Zarząd  Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie zaprasza

Udziałowców Banku 

na Zebranie Grup Członkowskich.

Zebranie odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku w siedzibie Banku,

przy zachowaniu

obowiązującego reżimu sanitarnego

 

 

 

Zebranie Grup Członkowskich - harmonogram