Urząd Miejski w Nowym Stawie przypomina mieszkańcom naszej Gminy iż na każdym budynku mieszkalnym, w widocznym miejscu, powinien znajdować się numer domu.